שתפ/י פריט ידע זה:

עשרת הכללים לעיצוב למידה לפי גישת SCL (Student Centered Learning)

מאמרם של Hannafin & Lee מתרכז סביב SCL (Student Centered Learning) 'התלמיד במרכז הלמידה' לא כפי שאנחנו מכירים אותו בשיח היומיומי, אלא, הכוונה היא שהלומד לוקח בעלות על הלמידה גם בצורה קבלת החלטות בבחירת מטרות הלמידה, הובלת התהליך ושינוי פרדיגמת הלמידה שהמורה או המדריך הופכים לשותפים שווים בלמידה.

הטבלה Fig.2 מתארת את Framework / העקרונות בצורה ויזואלית מעניינת:

החוקרים Hannafin & Lee מציעים עשרה כללים לעיצוב למידה לפי SCL:

1- חיזוק ההבנה בחשיבות מטרות הלמידה

למה אני לומד את מה שאני לומד? למה זה חשוב? איך  אשיג את מטרות הלמידה שיטיבו איתי (מה יוצא לי מזה?).  יש ערך גבוה בחשיבות מטרות הלמידה והערך שהם נותנים ללומד, לכן נדאג להסביר ולהבהיר את חשיבות מטרות הלמידה ללומד בתחילה של כל תהליך לימודי. בצורה הזו תהיה מעורבות לומדים גבוהה יותר ומוטיבציה גבוהה יותר ללמידה. נעשה ניסוי על סטודנטים בקורס מתמטיקה. בתחילת השיעור הופיע 'סוכן וירטואלי' אצל חלק מהלומדים, אותו סוכן הציג את מטרות הלמידה וחשיבות הלמידה. אלו שהופיע אצלם הסוכן הווירטואלי הצליחו יותר מאלה שלא הופיע עבורם הסוכן. 

2- לייצר הזדמנויות עבור קביעת יעדים אישיים

התלמידים מציבים לעצמם את היעדים ומטרות הלמידה. תהליך זה מייצר אצלם את ההבנה כיצד ללמוד בצורה נכונה ומה הדרך בה עליהם ללכת בכדי להגיע ליעדים. התהליך מייצר מוטיבציה גבוהה יותר ומוריד את החרדה בתהליך הלמידה, מגדיל את ההישגים וההצלחות ומייצר התמדה אצל התלמיד. חשוב מאוד לייצר פרויקטים ללמידה שקשורים לרצונות וצרכי הלומד. ככה נאפשר למדריך ולתלמיד לבחון את היעדים והמטרות שנקבעו. מדידה של היעדים והמטרות תאפשר ליצור חשיבה על מהלך הלמידה, רפלקציה,  באם ניתן להגיע ליעדים ואיך ובכך ליצור למידה מחוברת יותר בין המדריך והלומד.

3- לאפשר ללומד קבלת החלטות שמשנה

האוטונומיה של הלומד חשובה, בכדי לייצר אוטונומיה משמעותית עבור הלומד ובכדי שירגיש שהוא עם יכולת שליטה על עתידו צריך לאפשר ללומד לקבל החלטות שמשנות – חשובות בתהליך הלמידה. יכולת קבלת ההחלטות לבדה לא תשפר את תוצאות הלמידה אלא היכולת לתת ללומד לבחור מה ללמוד לפי המטרות שהלומד הציב לעצמו.

4- התווית תהליכי למידה ברורים ובהירים

סכמות, הצורה בה אנו זוכרים ולומדים חשובה בכדי ללמוד דברים חדשים. אך מה קורה במקרים שאין כל ידע קודם? במצב כזה, כאשר ללומד אין שום ידע קודם על מה שהוא הולך ללמוד יש לייצר תהליכי למידה ברורים ובהירים. לייצור מסלול למידה, שאלות וחקר אפשריים עבור הלומד. היעדר ידע קודם הוא חיסרון משמעותי בלמידה 'SCL'. צריך להיזהר מלייצר עומס קוגניטיבי על הלומד. צריך לנסות לחבר את הלמידה של הנושא החדש והלא מוכר לעולמות תוכן המוכרים יותר ללומד (דוג' אפשרית מטאפורה). 

5- תמיכה בתהליך חיפוש המידע בתהליכי למידה

מרבית הלומדים חסרי ניסיון ויכולת איתור ומציאת פריטי מידע איכותיים. מדידת איכות המידע מצריך יכולות חשיבה גבוהות. לכן, נדרש ללמד את הלומדים כיצד לאתר מידע, למדוד את איכות המידע ותקפות המידע ולבחר את היכולות הללו לתהליך הלמידה הספציפי שלהם. דרך מעולה היא להראות כיצד מומחה תוכן מחפש מידע, כאשר בזמן החיפוש הוא מעריך באופן ורבלי – מציג בעצם מה השיקולים שהוא מפעיל בחיפוש ואיך הוא מאתר מידע רלוונטי (מהם המקורות שהוא בוטח ומשתמש) לאחר כיצד מבוצע מדידה של איכות ותקפות המידע.

6- שאילת שאלות

שאילת שאלות היא טריגר קונספטואלי, פרוצדורלי בחשיבה של הלומד שיוצר לעיתים למידה ברמה גבוהה יותר. שאילת השאלות הנכונות בלמידה היא משמעותית. דרך טובה לייצר שאילת שאלות נכונה היא על ידי לימוד אסטרטגי של יצירת שאלה, להסביר אותה, להצדיק את הטיעון, לבסס מקורות מידע לתשובה. מעצב הלמידה נדרש ליצור דרך מתודולוגית לשאול ולענות. למרות כל זאת, לומדים לעיתים נכשלים בשאילת השאלות האסטרטגיות הנכונות.

7- טרמינולוגיה מקצועית– להסביר את השפה.

בכדי להתגבר על הפער של הטרמינולוגיה המקצועית. הראו במחקר ניסיון לייצר למידה בשיעור מדעים בה התלמידים נדרשים להסביר תהליכים תוך כדי שימוש במונחים מקצועיים. תפקיד מתווך הלמידה לייצר חיבורים בין עולמות המושגים השונים, אינטגרציה איטית יותר לעולם המושגים ויצירת למידה פעילה. התנסויות מסוג זה יכולות לאפשר למידה איטית ומדורגת את הטרמינולוגיה המקצועית תוך כדי התנסות מעשית בתהליכים יומיומיים. 

8- לתמוך בניטור התקדמות התלמידים

הלומדים צריכים לנטר את ההתקדמות של עצמם בכדי לייצר למידה רפלקטיבית ויכולת שליטה על הלמידה שלהם בקצב שלהם. זה אחד העקרונות הבסיסיים ב-SCL כאשר ללומד יש שליטה רחבה על תהליכי הלמידה. המחקר מאשר שלומדים מתקשים לנטר את הקושי שלהם בלמידה, היכן הם עומדים בהתקדמות בחומר, ניהול זמן אינו מתנהל בצורה אפקטיבית. בכל התחומים הללו נדרש לעזור ללומדים.

9- קידום דיאלוג בין לומדים וקהלים שונים

יצירת תוצרים שמשותפים ללומדים אחרים וקהלים אחרים בתחומי ידע מסוים מאפשר למידה משמעותית. הלומד מייצר תוכן כל שהוא שאמור להיות עבור גורם אחר, הוא עושה זאת בצורה אופטימלית שכן הוא נבחן על ידי לומדים אחרים או באופן פומבי. במקרה מסוים מצאו שלומדים כתבו בצורה טובה הרבה יותר בלימוד שפה כאשר כתבו בבלוג מאשר שכתבו להערכה על ידי המורה שלהם (זה עניין מעניין לכשעצמו), כלומר, גם תלוי למי התוצרים מיועדים = ישפיע בצורה משמעותית על אפקטיביות הלמידה. בנוסף, שיתוף הידע שאתה יצרת אצלך על נושא מסוים עם עמיתים דומים שעברו תהליך דומה מייצר אפשרות לראות כיצד האחר רואה את אותו הידע ובחינה נוספת של הידע הקיים אצל הלומד את עצמו.

10- יצירת ביקורת חיובית ויעילה בין הלומדים

ברגע שלומד בוחן את העבודה או תוצר למידה של לומד אחר בכיתתו הוא לוקח את תפקיד 'הבוחן' ולעיתים יכול להיות נוקשה יותר משנתבקש ויש להכיר בסוגיה זו (יכול להיות גם היפוך, בדיקה לא מקצועית של תוצר הלמידה). בתהליך זה הלומד מתמודד עם ביקורות והערכה מחדש את הידע שלו – תהליך למידה ברמה גבוהה. בנוסף, נמצא במחקר כי לימודי הסטודנטים השתפרו כאשר הם קיבלו פידבק על העבודה שלהם ממספר עמיתים מהכיתה שלהם. חסרונות שיכולים לצוץ: בדיקה של עמיתים נתפסת לעיתים כפעולה שלילית, חוסר יכולת לתת פידבק משמעותי (בגלל חוסר ידע), רצון לרצות חבר לכיתה.

References

Lee, E., Hannafin, M.J. A design framework for enhancing engagement in student-centered learning: own it, learn it, and share it. Education Tech Research Dev 64, 707–734 (2016). https://doi.org/10.1007/s11423-015-9422-5

כותב המאמר

אור דניאל

ארכיטקט למידה, חדשן למידה וחוקר טכנולוגיות למידה

הוגה יוזם ומפיק האירוע 'ספוקן WORD למידה'. תואר שני בטכנולוגיות למידה, מפתח הדרכה, תעודת הוראה ואוטודידקט מושבע. מאמין גדול בחינוך ובלמידה באמצעות טכנולוגיה. ניסיון רב בהדרכה, ניהול מרכז יזמות חברתית-עסקית, ניהול תכניות ארצי ברובוטיקה של הטכניון, פיתוח הדרכה בחיל האוויר, הייטק, כיום מעצב למידה בארגון גלובלי. מייסד אתר LearnTech.co.il המכיל מאות כלים טכנולוגיים, ייעוד האתר לקדם שימוש בטכנולוגיות למידה שונות (אבל, לא רק) עבור אנשים וארגונים.

 

שמעתם/ן על הספר 'למידה אבולוציונית'? בואו לקרוא עוד…

דילוג לתוכן